۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت درمانمنو بالا معاونت درمان
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايت
Collapse منو اصلی معاونت درمانمنو اصلی معاونت درمان
اداره حوادث و فوريتهاي پزشكي
اداره امور بيمارستان ها
Collapse منو اصلي جديد درمانمنو اصلي جديد درمان
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت درمان	</span>معرفي معاونت درمان
معاون درمان
مسئول دفتر
رییس اداره تجهیزات
مدير بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
مدير درمان
کارگزینی و امور اداری
واحد فناوری و اطلاعات it
مدیر اقتصاد درمان
رییس اداره مامایی
عكس و رسانه
ارتباط با ما
تست
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت درمان</span>معرفي معاونت درمان
سرپرست معاونت درمان
كارشناس بيمه هاي سلامت
كارشناس تعرفه خدمات درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني</span>مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
مدير بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
كارشناس تعالي و خدمات باليني
كارشناس شوراي عالي پزشكي
كارشناس سطح بندي و توزيع نيروي متخصص درمان
كارشناس مامايي
كارشناس پيوند و بيماري هاي خاص
مديريت نظارت و اعتباربخشي امور درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حوادث و فوريت هاي پزشكي</span>اداره حوادث و فوريت هاي پزشكي
رئيس اداره حوادث و فوريتهاي پزشكي
معاون اداره و مسئول ارتباطات و هماهنگي عمليات
كارشناس آمار و اطلاعات فوريت هاي پزشكي
كارشناس نظارت بر امور آمبولانس و تجهيزات فوريتهاي پزشكي
كارشناس هماهنگي حوادث و پدافند غير عامل
كارشناس نظارت و ارزيابي فوريت هاي پزشكي
كارشناس پيشگيري از حوادث و ارتقاء امنيت
كارشناس آموزش فوريت هاي پزشكي
كارشناس هماهنگي اورژانس بيمارستان ها
كارشناس هماهنگي فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره نظارت و اعتبار بخشي</span>اداره نظارت و اعتبار بخشي
كارشناسان نظارت بر امور درمان
كارشناس اعتبار بخشي بيمارستان ها
كارشناس صدور پروانه ها
Collapse اداره آزمایشگاه هااداره آزمایشگاه ها
رئيس اداره آزمايشگاه ها
كارشناس نظارت بر امور آزمايشگاه ها
كارشناسان آزمايشگاه هاي طبي
سنجه هاي جديد اعتباربخشي در سال 95
ليست ااخبار
ليست اخبار
آموزش ها
نقشه سايت
آدرس
اطلاعيه ها
ليست كارگاه هاPowered by DorsaPortal