۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
اخبار
كارگاه تسهيل چالش هاي تغذيه با شيرمادر در نوزادان اواخر نارسي مورخ 98/6/24 در روز جهاني پرستاران نوزادان ودر راستاي بهبود ورشد سلامت نوزادان نارس با حضور مدير درمان ،مسئول واحد مامايي، كاركنان مراكز بهداشتي و درماني وبيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه در محل سالن كنفرانس بيمارستان ايران برگزار گرديد.
1398/06/25
گزارش تصویری
آموزش ها
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal