۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
مدير درمان

نام و نام خانوادگی: آرش هویدایی

 
تحصیلات : پزشک عمومی

 

سمت : مدیر درمان


شرح وظایف مدیر درمان دانشگاه:


1- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مؤسسات درمانی تابعه.

 

2-مطالعه و بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه.

 

3-شرکت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشکی مربوط در حد امکان.

 

4-ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع،درمان بیماران سرپایی و بستری در واحدهای تابعه و بخش خصوصی.

 

5-برنامه ریزی جهت توسعه مراکز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی کشور .

 

6-نظارت و رسیدگی برامور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه و تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتهای آنان.

 

7-نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در مراکز درمانی دولتی و خصوصی و ارائه پیشنهاد به مسئولین مافوق در مورد واقعی نمودن تعرفه ها.

 

8-برنامه ریزی لازم جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه مراکز درمانی تابعه.

 

9-ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه مدیریت مراکز درمانی تابعه و برنامه ریزی جهت حل مشکلات آنها .

 

10-تهیه مقالات علمی وانتشار آنها در مجلات مختلف پزشکی و علمی و معرفی آنها در سمینارها و کنفرانسهای مربوط.

 

11-نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات لازم مراکز درمانی تابعه بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی .

 

12-ارزشیابی عملکرد روسا و مدیران مراکز درمانی تابعه و روسا و معاونین شبکه های بهداشت درمان.

 

13-پیگیری مسائل و مشکلات درمانی در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنها و انعکاس مراتب به وزارت متبوع.

 

14-شرکت در سمینارهای علمی و کاربردی جهت کسب آخرین دستاوردها در خصوص نحوه اداره مراکز درمانی برای افزایش بهره وری آنان

 

15-برنامه ریزی و تشکیل جلسات آموزشی برای کارشناسان واحدهای تابعه و اجرای دوره های بازآموزی برای کارکنان مراکز درمانی تابعه

 

16-تهیه برنامه های آموزشی لازم در زمینه رعایت سطوح ارجاع و موارد مرتبط از طریق رسانه های جمعی و تهیه مقالات و بروشورها برای افزایش آگاهی آحاد جامعه.

 

17-سرپرستی و نظارت بر فعالیت واحدهای تابعه ستادی و ارزشیابی عملکرد روسای آنان.

 

18-برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات شایسته به ارباب رجوع توسط واحدهای تابعه.

 

19-ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با کلیه سازمانها و ادارات مرتبط با امر درمان در راستای سیاستهای دانشگاه.

 

20-انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلا مت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

 

21-شرکت فعال در دوره های کارآموز ی،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

 

22-انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/28
تعداد بازدید:
1234
Powered by DorsaPortal