۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
معاون درمان

نام و نام خانوادگي: دكترابراهيم جنگي زهي     

مدرك تحصيلي:  پزشك عمومي 

سمت: سرپرست معاونت درمان 


 شرح وظايف:


1-  نظارت  بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي حوزه ستادي معاونت درمان و موسسات درماني تابعه.


2-  هماهنگي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخورد با بيماران سرپايي و بستري آنان به گونه اي كه موجب اختلال و يا كاهش در امر آموزش نگردد.


3-  برنامه ريزي در مورد بالا بردن سطح كارايي موسسات آموزشي و درماني تابعه در ساعات اداري و غيراداري


4-  اجراي طرحهاي خاص به منظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي.


5-  برنامه ريزي توسعه در اجراي طرحهاي فوق تخصصي پيوند كليه ، پيوند قرنيه ، پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعل هاي ستاد مركزي.


6-  نظارت بر امور موسسات درماني تابعه دانشگاه اعم از بيمارستانها و موسسات توانبخشي و مراكز درماني خصوصي و خيريه.


7-  نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها.


8- رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراكلينيكي موسسات درماني تابعه.

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/16
تعداد بازدید:
2447
Powered by DorsaPortal