خبر فوری:
نمودار سازمانی

چارت سازماني دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
به استناد
«مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و موسسات وابسته "با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي جديد"


تاریخ به روز رسانی:
1396/04/13
تعداد بازدید:
31145
Powered by DorsaPortal