دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت درمانمنو بالا معاونت درمان
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايت
Collapse منو اصلی معاونت درمانمنو اصلی معاونت درمان
اداره حوادث و فوريتهاي پزشكي
Collapse منو اصلي جديد درمانمنو اصلي جديد درمان
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی معاونت</span>معرفی معاونت
معاون درمان
معرفی معاونت درمان
رییس اداره تجهیزات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اداری مالی</span>مدیریت اداری مالی
واحد روابط عمومی
واحد فناوری اطلاعات درمان
امور مالی معاونت درمان
واحد HIS
دفتر معاونت درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر مدیریت ها</span>سایر مدیریت ها
مدیریت خدمات پرستاری
مدیریت تجهیزات پزشکی
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
مدیریت نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور بیماریها</span>مدیریت امور بیماریها
اداره مامایی
اداره درمان بیماریها
اداره امور بیماریهای غیر واگیر
اداره سلامت کودکان و نوزادان
اداره امور بیماریهای خاص و پیوند اعضا
اداره آمار،سطح بندی و توزیع نیروهای متخصص(امور پزشکان)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان ها</span>بیمارستان ها
بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان ولایت راسک
بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان امام علی(ع)
Collapse منو معاونت درمانمنو معاونت درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی معاونت</span>معرفی معاونت
معاون تحقیقات و فناوری
معرفی معاونت
برنامه استراتژیک
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه و ارزیابی تحقیقات</span>توسعه و ارزیابی تحقیقات
معرفی مدیر تحقیقات و فناوری
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و اولویتهای پژوهشی</span>آیین نامه ها و اولویتهای پژوهشی
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویتهای پژوهشی سازمان ها در سال 99</span>اولویتهای پژوهشی سازمان ها در سال 99
اولویت های پژوهشی معاونت بهداد نیرو انتظامی در سال 99
اولویتهای پژوهشی کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال99
اولویتهای پژوهشی بهزیستی
اولویت های پژوهشی سازمان امور زندان های کشور
اولویتهای پژوهشی
آیین نامه گرنت تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
پروپوزال
فرم انتخاب پژوهشگر برتر
فرم اظهارنامه پاداش مقالات
فرم درخواست پاداش چاپ کتاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ترجمان دانش</span>فرم ترجمان دانش
Word
PDF
راهنمای نگارش فرم ترجمان دانش از طرح های پژوهشی
روند طرحهای مصوب پژوهشی
فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
فرم شرکت در سمینارهای خارجی با ارائه مقاله
فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور
اخذ مجوز همایش های بین المللی
راهنمای برگزاری کارگاه ها
فرم درخواست مجوز جهت برگزاری کارگاه ها (امتیاز شغلی یا عمومی جهت کارکنان)
شورای پژوهشی
کمیته اخلاق
کمیته تالیف و ترجمه
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی</span>مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی
کارشناس مسئول
واحد علم سنجی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه دیجیتال
کتابخانه مرکزی دانشگاه
کتابخانه بیمارستا ایران
کتابخانه بیمارستان خاتم الانبیاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
اداره کتب و انتشارات دانشگاه
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه(مداد)
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور(ترجمان دانش)
پایگاه پژوهش‌های سلامت ایرانشهر
فهرست مجلات دانشگاه
کاکرین ایران
مرکز رشد فناوری سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات بیماریهای واگیر و گرمسیری
مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
سامانه پژوهان
سامانه"نوپا"
کتابخانه الکترونیک
مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی
ارتباط با ما
Collapse منو معاونت درمان جدیدمنو معاونت درمان جدید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی معاونت</span>معرفی معاونت
معاون تحقیقات و فناوری
معرفی معاونت
برنامه استراتژیک
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توسعه و ارزیابی تحقیقات</span>توسعه و ارزیابی تحقیقات
معرفی مدیر تحقیقات و فناوری
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و اولویتهای پژوهشی</span>آیین نامه ها و اولویتهای پژوهشی
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولویتهای پژوهشی سازمان ها در سال 99</span>اولویتهای پژوهشی سازمان ها در سال 99
اولویت های پژوهشی معاونت بهداد نیرو انتظامی در سال 99
اولویتهای پژوهشی کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال99
اولویتهای پژوهشی بهزیستی
اولویت های پژوهشی سازمان امور زندان های کشور
اولویتهای پژوهشی
آیین نامه گرنت تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
پروپوزال
فرم انتخاب پژوهشگر برتر
فرم اظهارنامه پاداش مقالات
فرم درخواست پاداش چاپ کتاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ترجمان دانش</span>فرم ترجمان دانش
Word
PDF
راهنمای نگارش فرم ترجمان دانش از طرح های پژوهشی
روند طرحهای مصوب پژوهشی
فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
فرم شرکت در سمینارهای خارجی با ارائه مقاله
فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور
اخذ مجوز همایش های بین المللی
راهنمای برگزاری کارگاه ها
فرم درخواست مجوز جهت برگزاری کارگاه ها (امتیاز شغلی یا عمومی جهت کارکنان)
شورای پژوهشی
کمیته اخلاق
کمیته تالیف و ترجمه
کمیته تحقیقات دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی</span>مدیریت اطلاع رسانی پزشکی منابع علمی
کارشناس مسئول
واحد علم سنجی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابخانه دیجیتال
کتابخانه مرکزی دانشگاه
کتابخانه بیمارستا ایران
کتابخانه بیمارستان خاتم الانبیاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
اداره کتب و انتشارات دانشگاه
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه(مداد)
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور(ترجمان دانش)
پایگاه پژوهش‌های سلامت ایرانشهر
فهرست مجلات دانشگاه
کاکرین ایران
مرکز رشد فناوری سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات بیماریهای واگیر و گرمسیری
مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
سامانه پژوهان
سامانه"نوپا"
کتابخانه الکترونیک
مخزن اطلاعات پژوهشی و تحقیقاتی
ارتباط با ما
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت درمان</span>معرفي معاونت درمان
سرپرست معاونت درمان
كارشناس بيمه هاي سلامت
كارشناس تعرفه خدمات درماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني</span>مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
مدير بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
كارشناس تعالي و خدمات باليني
كارشناس شوراي عالي پزشكي
كارشناس سطح بندي و توزيع نيروي متخصص درمان
كارشناس مامايي
كارشناس پيوند و بيماري هاي خاص
مديريت نظارت و اعتباربخشي امور درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی</span>مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
مدیر بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توزیع نیروی متخصص</span>توزیع نیروی متخصص
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرستانها</span>شهرستانها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایرانشهر</span>ایرانشهر
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نیکشهر</span>نیکشهر
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چابهار</span>چابهار
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کنارک</span>کنارک
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راسک</span>راسک
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دلگان</span>دلگان
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فنوج</span>فنوج
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهرستان</span>مهرستان
اطلاعات شهرستان
تعداد متخصص موجود
دستورالعمل ها
آمار و مدارک پزشکی
کمیسیون پزشکی
تغذیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حوادث و فوريت هاي پزشكي</span>اداره حوادث و فوريت هاي پزشكي
رئيس اداره حوادث و فوريتهاي پزشكي
معاون اداره و مسئول ارتباطات و هماهنگي عمليات
كارشناس آمار و اطلاعات فوريت هاي پزشكي
كارشناس نظارت بر امور آمبولانس و تجهيزات فوريتهاي پزشكي
كارشناس هماهنگي حوادث و پدافند غير عامل
كارشناس نظارت و ارزيابي فوريت هاي پزشكي
كارشناس پيشگيري از حوادث و ارتقاء امنيت
كارشناس آموزش فوريت هاي پزشكي
كارشناس هماهنگي اورژانس بيمارستان ها
كارشناس هماهنگي فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره نظارت و اعتبار بخشي</span>اداره نظارت و اعتبار بخشي
كارشناسان نظارت بر امور درمان
كارشناس اعتبار بخشي بيمارستان ها
كارشناس صدور پروانه ها
Collapse اداره آزمایشگاه هااداره آزمایشگاه ها
رئيس اداره آزمايشگاه ها
كارشناس نظارت بر امور آزمايشگاه ها
كارشناسان آزمايشگاه هاي طبي
سنجه هاي جديد اعتباربخشي در سال 95
ليست ااخبار
ليست اخبار
آموزش ها
نقشه سايت
آدرس
اطلاعيه ها
ليست كارگاه هاآدرس: خيابان امام خميني - نبش امام خميني 46 - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437213891 | دورنگار :05437213308
ورود اعضاء
بستن
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal