۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
مدير بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

نام و نام خانوادگي : دكترمحمد معين نوري

مدرك تحصيلي : پزشك عمومي 

سمت : سرپرست مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني 

شرح وظايف امور بيمارستانها 


  1 – بررسي نيازهاي بيمارستانها به پزشكان متخصص واقدام جهت جذب آنها


  2 – جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستانها از نظر ساختمان ، تأسيسات تجهيزات ، تعميرات اساسي و ... تهيه گزارشات مربوطه جهت مسئولان مربوطه


  3- ارزشيابي سالانه مراكز درماني


  4 – بازديدهاي ادواري از مراكز درماني تايعه وارائه راهكارهاي لازم در خصوص فرمت هاي موجود


5 – بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان بيمارستانها واقدام جهت برگزاري دوره هاي آموزشي بخصوص در زمينه (( ارتقاء مستمر كيفيت ))


  6 – بررسي نحوه تخصيص وتوزيع نظام نوين در بيمارستانها


  7 – بررسي وتعيين واحدهايي كه در مراكز درماني تابعه واگذاري به بخش خصوصي مي باشند

 

  8 – ارائه نظرات كارشناسي در خصوص تأسيس ويا توسعه مراكز درماني


  9 – بررسي نحوه عملكرد پزشكان در بيمارستانها


  10 – توزيع بودجه هاي كمكي كه از طريق وزارت متبوع تخصيص داده مي شود .


  11 – بررسي وتعيين تختها و تخصص هاي مورد نياز بويژه در زمينه بخش هاي ويژه


  12 – نظارت بر رعايت تعرفه هاي مصوب توسط مراكز درماني خصوصي و دولتي


  13 – هماهنگي با سازمانهاي بيمه گر در خصوص تعرفه هاي درماني


  14 – بررسي وارائه نقطه نظرات كارشناسي در مورد تشكيلات سازمانهاي

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/02
تعداد بازدید:
2235
Powered by DorsaPortal